Bediüzzaman Said Nursi hazretleri kendisinden 40-50 yıl sonra deccaliyetin etkisini artırıp Müslümanlara baskının şiddetleneceğini ve zulmün artacağini anlatmıştır
Bediüzzaman deccalin İslam aleminin şikakından faydalanarak az bir kuvvetle onları esir edeceğini söylemiştir (türkçeleştirilmiş)
Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.)'ın Müçtehid, Müceddid, Mürşit, Kutb-u Azam, Mehdi ve Hakim sıfatlarını hadislerden şerh etmiştir
Bediüzzaman Hz. İsa (a.s.)'nın nuzülü ve Hz. Mehdi (a.s.) arkasında namaz kılması ile ilgili açıklamaları -Türkçeleştirilmiş-
Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış zamanıyla ilgili sözleri
Hz. Mehdi (a.s.)'ın müçtehid, müceddid, mürşit, kutb-u azam, mehdi ve hakim sıfatları -Türkçeleştirilmiş-
Bediüzzaman Ümitsizliğe Düşme yani Yeis ile İlgili Sözleri -Türkçeleştirilmiş-
Bediüzzaman'ın Hz. İsa (a.s.)'nın nuzulü ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın arkasında namaz kılması ile ilgili açıklamaları -Türkçeleştirilmiş-
Risale-i Nur'da seyyidlik konusu -Türkçeleştirilmiş-
Bediüzzaman Said Nursi Hz. Mehdi (a.s.)'ın mutlaka zuhur edeceği ile ilgili açıklamalarını sahih hadislere dayandırmıştır
Bediüzzaman'ın Hz. İsa (a.s.)'nın nuzulü ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın arkasında namaz kılması ile ilgili açıklamaları -Türkçeleştirilmiş-
Risale-i Nur'da seyyidlik konusu -Türkçeleştirilmiş-
Bediüzzaman Said Nursi Hz. Mehdi (a.s.)'ın mutlaka zuhur edeceği ile ilgili açıklamalarını sahih hadislere dayandırmıştır
Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.)'ın saltanat ve diyanet alanlarında görevleri olacağını söylemiştir -tam türkçe-
'Kadir-i Zülcelal, Hz. Mehdi (a.s.) ile de, İslam alemi üzerindeki zulüm ve karanlığı dağıtabilir ve va'detmiştir vaadini elbette yapacaktır' sözünün tam türkçesi
Bediüzzaman'ın İttihad-ı İslam ile ilgili sözleri -türkçeleştirilmiş-
Bediüzzaman, Kur'an ayetlerini ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerini şerh ederek Hz. Mehdi (a.s.) zamanında gerçekleşecek İttihad-ı İslamı anlatmıştır
Üstad; Hz. Mehdi (a.s.)'ın başkumandan olması, adalet ve hakkaniyetle hükmetmesi yönündeki izahlarını Kuran'ı Kerim ayetlerini ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerini temel alarak kaleme almıştır
Bediüzzaman'ın; Hz. Mehdi (a.s.)'ın başkumandan olması, adalet ve hakkaniyetle hükmetmesi ile ilgili sözünün tam türkçe metni
Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.)'ın saltanat ve diyanet alanlarında görevleri olacağını söylerken Kur'an ayetleri ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerini rehber edinmiştir
Risale-i Nur Külliyatı'nda münafıklar-münafıklık
Ahir zamanın Büyük Mehdisi tüm görevlerini yerine getirdikten sonra Hz. İsa (a.s.) ile buluşacaktır
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bazı münafık ayetleri ile ilgili şerhleri
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)'ın şahsı manevi değil, bir şahıs olarak geleceğini söylemektedir
Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'nin İslam aleminin lideri olacağını söylemiştir
Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır
Risalelerde ''Bir Asır Sonra Gelecek Mehdinin Talebeleri'' ifadesini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hicri 1400 de zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri için kullanmıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadın ifade ettiği ''Mehdi'' ve ''Mehdi Al-i Resul'' ifadelerinin sözde başka başka kişileri ifade ettiği iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risalelerin ruhuna ters düşen teviller yapmaları, bazı Nurcu kardeşlerimizin, Üstad'ı ve Risaleleri gerektiği gibi anlayamadıklarını göstermektedir
Hz. Mehdi (a.s.)'ın, Üstad'ın hazırlamış olduğu eserleri kendine bir program edinmesi nedeniyle işinin güya çok kolay olacağı bu nedenle asıl Üstad'ın Hz. Mehdi (a.s.) olduğu iddiası tamamen yanlıştır
Üstad Hz. Mehdi (a.s.)'a derin bir sevgi ve saygıyla bağlıdır, onun öncü bir askeri ve yardımcısıdır
Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin seyyid olmadığını yakın talebesi Abdülkadir Badıllı şöyle ifade etmiştir
Bediüzzaman kendisinin 'Ahir zamanın büyük Mehdisi' olmadığını delilleriyle birlikte açıklamıştır
Bediüzzaman Kuran'a hizmet etmek ve din ahlakını yaymak için Mekke'de bile olunsa Türkiye'ye gelinmesinin gerektiğini ifade etmiştir
Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhuruna yönelik olarak, Risalelerde yeri olmayan bazı yanlış izahlara cevaplar ve Sayın Adnan Oktar'ın Nur talebesi kardeşlerimize yönelik açıklamaları
Said Nursi Alem-i İslam'ın bayraktarlığını Türk milletinin yapacağını söylemiştir
Bazı Nur talebelerinin Risalerde değişiklikler yapmaları üzerine, Üstadın hayatta kalan varislerinin bu kişilere hitaben yazdıkları mektup
'Ey yüz sene sonra gelenler' ifadesi Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerine Bediüzzaman'ın bir seslenişidir
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur'a gerçek değerini Hz. Mehdi (a.s.)’ın vereceğini ifade etmiştir
Üstad kendisinden yüz sene sonra Hz. Mehdi (a.s.)'ın cemalinin görüleceğini ifade etmiştir
Üstad kendisinin Ahir Zamanın büyük Mehdisi olmadığını ifade etmektedir. Bazı Nur talebeleri bu konuyu şöyle delillendirmektedirler.
Risalelerin doğru okunması ve anlaşılması gerektiğine ve herkesin anlayacağı kadar anlaşılır olduğuna dair Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin bazı açıklamaları
Üstad, Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhurunun kıştan sonra baharın gelmesi gibi Allah'ın bir adetullahı olduğunu ifade etmiştir.
Üstad Hz. Mehdi (a.s.)'a derin bir sevgi ve saygıyla bağlıdır, onun öncü bir askeri ve yardımcısıdır
Risalelerin ruhuna ters düşen teviller yapmaları, bazı Nurcu kardeşlerimizin, Üstad'ı ve Risaleleri gerektiği gibi anlayamadıklarını göstermektedir
Hz. Mehdi (a.s.)'ın, Üstad'ın hazırlamış olduğu eserleri kendine bir program edinmesi nedeniyle işinin güya çok kolay olacağı bu nedenle asıl Üstad'ın Hz. Mehdi (a.s.) olduğu iddiası tamamen yanlıştır
Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadın ifade ettiği ''Mehdi'' ve ''Mehdi Al-i Resul'' ifadelerinin sözde başka başka kişileri ifade ettiği iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır
NUR TALEBESİ KARDEŞLERİMİZDEN, CEVABINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİMİZ SORULAR

HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ZUHURUNA YÖNELİK OLARAK RİSALELERDE YERİ OLMAYAN ÇOK YANLIŞ İZAHLAR YAPILMAKTADIR

BEDİÜZZAMAN'IN HZ. MEHDİ (a.s.)'IN ÇIKIŞ ZAMANIYLA İLGİLİ SÖZLERİ (OSMANLICA)

ÜSTAD, RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA 63 DEFA HZ. MEHDİ'NİN BİR ŞAHIS, BİR ZAT, BİR İNSAN OLARAK GELECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR

ÜSTAD, RİSALELERİN ŞAHSI MANEVİSİNİ VE ÜSTAD'I BİR MEHDİ OLARAK GÖRMENİN BİR YANLIŞLIK VE YANILMA OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİR
RİSALE-İ NUR'DA SEYYİDLİK KONUSU (OSMANLICA)

RİSALE-İ NUR'DA SEYYİDLİK KONUSU (TÜRKÇELEŞTİRİLMİŞ)

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ'NİN SÖZLERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ OKUYUP BİR BÖLÜMÜNÜ OKUMADAN YORUM YAPMAK SAMİMİ BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN MÜTEŞABİH AYET VE HADİSLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ, HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN HIRİSTİYANLARLA İTTİFAK İÇİNDE OLACAĞINI BİLDİRM İŞTİR >>>
SAİD NURSİ'NİN; HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN BİR ŞAHSI MANEVİ DEĞİL ''ŞAHIS'' OLDUĞUNU İFADE EDEN SÖZLERİ >>>
SAİD NURSİ HAZRETLERİ HZ. MEHDİ (A.S.) VE HZ. İSA (A.S)'IN BİRER ŞAHIS OLDUKLARINI İFADE ETMİŞTİR >>>
13. ASRIN MÜCEDDİDİ ÜSTAD SAİD NURSİ HAZRETLERİ, CÜBBELİ AHMET HOCA'YA CEVAP VERİYOR >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ ''HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÜÇ GÖREVİ OLDUĞUNU''; ''BU ÜÇ GÖREVİ HEM BİRARADA HEM DÜNYA ÇAPINDA GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN HZ. MEHDİ (A.S.) OLACAĞINI'' SÖYLEMİŞTİR. >>>
SAİD NURSİ HAZRETLERİ KENDİSİNİN ''MEHDİ OLMADIĞINI'' RİSALE-İ NUR'DA AÇIKÇA İFADE ETMEKTEDİR >>>
BEDİÜZZAMAN HZ. İSA (A.S.)'NIN ŞAHSI MANEVİ OLARAK DEĞİL, SAHIŞ OLARAK TEKRAR YERYÜZÜNE İNECEĞİNİ ÇOK AÇIK DELİLLERLE İZAH ETMİŞTİR >>>
AHİRZAMAN OLAYLARINI BEDİÜZZAMAN'IN BU TESPİTLERİNİ ÖĞRENMEDEN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR >>>
BEDİÜZZAMAN MEHDİLİK KONUSUNU REDDEDENLERİN 'İMANLARI ZAYIF VE ENANİYETLERİ KAVİ' KİMSELER OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİR >>>
BEDİÜZZAMAN, 'HZ. MEHDİ'NİN TÜM DÜNYAYA ADALET VE HAKKANİYET GETİRECEĞİNİ' BİLDİRMİŞTİR >>>
RİSALE-İ NUR TALEBELERİNDEN AHMED FEYZİ KUL EFENDİ'NİN AHİR ZAMANA YÖNELİK BAZI EBCED HESAPLARI -2 >>>
HZ. MEHDİ (A.S.) ÇALIŞMALARINDA RİSALE-İ NUR'DAN FAYDALANACAKTIR >>>
RİSALE-İ NUR TALABELERİNDEN AHMED FEYZİ KUL EFENDİ'NİN AHİR ZAMANA YÖNELİK BAZI EBCED HESAPLARI  >>>
PEK ÇOK ÖNEMLİ SİYASİ VE TABİAT OLAYININ YAŞANDIĞI 1956 YILI, O DÖNEME KADAR HAKKINDA 1500 KADAR KAMU DAVASI AÇILMIŞ VE YASAKLANMIŞ OLAN RİSALE NUR'UN HUKUKİ OLARAK SERBEST BIRAKILMASI AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEME İŞARET ETMEKTEDİR >>>
HZ. MEHDİ (A.S.) ÇALIŞMALARINDA RİSALE-İ NUR'DAN FAYDALANACAKTIR >>>
RİSALE-İ NUR TALABELERİNDEN AHMED FEYZİ KUL EFENDİ'NİN AHİR ZAMANA YÖNELİK BAZI EBCED HESAPLARI  >>>
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN, DECCALİN, DARWİNİZM İLE DÜNYAYI ALDATMASINA İŞARET EDEN SÖZLERİ  >>>
1956'DAN 2008'E SAİD NURSİ'NİN İSTİHRACATI  >>>
BÜYÜK İSLAM ALİMİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'DEN TERÖR VE ANARŞİYE ÇÖZÜMLER  >>>
BEDİÜZZAMAN VE TALEBELERİNDEN AHİR ZAMAN MÜJDELERİ  >>>
BEDİÜZZAMAN'IN SÖZLERİNİ ANLAMAK İÇİN RİSALELER YETERLİDİR  >>>
BEDİÜZZAMAN'IN MÜJDELEDİĞİ MEHDİ  >>>
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA HZ. İSA (A.S.) VE HZ. MEHDİ (A.S.) GERÇEĞİ  >>>
YANILTICI BİR AKIM: ''RİSALE-İ NUR TEFSİRCİLİĞİ''  >>>

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.bediuzzamansaidnursi.net

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ