icri 13. asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi, 1960 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar, bütün ömrünü insanları Allah'a iman etmeye ve Kuran ahlakını yaşamaya davet ederek geçirmiştir. Bu uğurda çok fazla eziyet görmüş, ancak o, yaşadığı hayattan her zaman razı olmuş ve başına gelen her zorluğu büyük bir tevekkülle, sabırla, neşeyle karşılamıştır. Bir Kuran tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı, Bediüzzaman'ın Allah'a olan coşkulu sevgisini, derin imanını ve Allah'ın dinine olan bağlılığını açıkça ortaya koyan çok hikmetlim öğütlerle doludur. Bu sitenin amaçlarından biri, bu kıymetli insanın yaptığı açıklamaların ve verdiği örneklerin, tüm Müslümanlara rehber olmasında bir vesile olmaktır.
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ AHİRZAMANI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'I ANLATIYOR
kapak Bediüzzaman Hazretleri, “Hz. Mehdi (as)’ın, En Büyük Müctehid, En Büyük Müceddid, Hem Hakim, Hem Mürşid, Hem Mehdi, Hem Kutbu Azam Olacağını” Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (as) çıktığında kendisinin vefat etmiş olacağını ve Hz. Mehdi (as)'ın hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacağını söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri “Hz. Mehdi (as)’a Zemin Hazırlayan Bir Öncüsü Ve Hz. Mehdi (As)’ın Öncü Bir Askeri” Olduğunu Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri İttihad-ı İslam’ın en büyük farz vazifesi olduğunu şöyle anlatmaktadır...
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zamanın Büyük Mehdisi 3 Büyük Vazifeyi Birden, Bizzat Yapacaktır Diyor
kapak Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.)'a Zemin Hazırlamıştır.
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zaman Fitnesini Hz. Mehdi (as)’ın, Hz. İsa (As) İle Birlikte Tam Olarak Susturacağını Söylüyor
kapak Bediüzzaman Hazretleri, Hz. Mehdi (as)’ın Hicri 1400’de Göreve Başlayacağını Söylemiştir
kapak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın kendisinden sonra gelecek bir şahıs olduğunu söylemiştir
   
Bediüzzaman'ın ''Ey yüz sene sonra gelenler'' ifadesinin ''Ey üç yüz sene sonra gelenler'' olarak değiştirildiği Mehtap Tv'deki Çınaraltı Programı Tarih 30.11.2010
Mehtap TV'de, Bediüzzaman'ın verdiği açık tarihi alenen değiştirip bambaşka bir anlatım yapılıyor. Bu yanlış bilginin tekzip edilmesi gerekir. >>>
 
Risale-i Nur toplantılarında Said Salih Özcan Ağabeyimizi başköşede oturtmaları gerekir.
Sayın Adnan Oktar'ın yeni kitabı Hz. Mehdi (a.s.) ve İttihad-ı İslam
Bediüzzaman Hazretleri 1956'ta büyük bir olacak diyor.
Bediüzzaman Hazretlerine atılan iftiraların aynısı şu an bize yapılıyor.
Bediüzzaman Hazretlerinin müzikle ilgili izahı.
Bediüzzaman Mehdiyetin kendi zamanında olamayacağını anlatıyor.
Bediüzzaman Hazretleri kendisinin Hz. Mehdi (as) zannedilmesinin doğru olmadığını bildiriyor.

Kardeşlerimiz Bediüzzaman Hazretlerinin Hz. Mehdi (as)'ın çıkış zamanı ile ilgili verdiği bilgileri iyi öğrensin ve paylaşsınlar.
Bediüzzaman Hazretleri, ahir zamanda olacak olayların tarihlerini bildirmiştir.
Bediüzzaman, ''bu zaman cemaat zamanı'' derken, başı olmayan bir topluluktan bahsetmiyor. Topluluğuyla beraber Hz. Mehdi (as), Mehdiyettir.
Bediüzzaman imtihanın temel sırrını anlatıyor.
Bediüzzaman'ın haber verdiği, ''enesi kavi bir kısım ulemanın Mehdiyeti inkar etmesi'', şu anda gerçekleşiyor.
Bediüzzaman Hazretleri'nin, Hz. Mehdi (as)'a tavsiyelerine Mehdi öncüsü olarak biz de uyarız.
Bediüzzaman'ın yakın talebelerinin hepsi Hz. Mehdi (as) şahıs olarak gelecek diyorlar. Şahsı manevi savunanlar yanlış bilgilendirme yapıyorlar.
Bediüzzaman'ın Atatürk'e yazdığı mektup çok önemli. Atatürk Mehdiyete zemin hazırlamış bir insandır.
Bediüzzaman'ın ''bir asır sonra'' ifadesinin Risale-i Nur'dan çıkarılması üzerinde durulması gereken önemli bir harekettir.
Bediüzzaman ilk olarak Suriye ile Türkiye'nin birleşeceğine işaret ediyor.
Sorularla Risale sitesi Bediüzzaman'ın sözlerini değiştirip şahsı manevi açıklamaları yapmasınlar, dürüst olsunlar.
Gerçekleri anlatan olmadığı için bazı Nur talebelerini 50 yıldır yanlış bilgilendiriyorlardı. Bediüzzaman'ın vekillerinin televizyonlardan doğruları açıklaması oyunlarını bozdu.
Risale-i Nur'da aradıkları her bilgiyi, tahrif edilmemiş haliyle bulacakları yeni siteler.
Bediüzzaman'ın çok açık olan sözlerini dahi pervasızca değiştirmeye kalkmaları çok hayret verici. Samanyolu TV ve Mehtap TV'nin mutlaka bu konuda açıklama yapması gerekir.
Bediüzzaman Hz. Mehdi (as)'a ''Muhammed Mehdi'' diye hitap etmektedir.
Bediüzzaman Hazretleri, Eddai şiirinde gayba yönelik bilgiler vermektedir.
Bediüzzaman Hazretleri'nin Tur Suresi 42. ayet ile ilgili açıklamaları.
Nur talebelerinin aralarına sızmış Neo-Nurcular Bediüzzaman'ın eserlerinden beğenmedikleri yerleri değiştiriyorlar.
Anti-Nur ekip, Bediüzzaman'ın fikirlerini yoketmek için faaliyet içindeler. Bu kişiler Nur talebesi olamaz.
Kardeşlerimiz, Risale-i Nur'u değiştirenlerin toplantılarına gitmesinler. Tavizsiz Risale-i Nur sohbetleri yapsınlar.
Bediüzzaman'ın aslanları kükremeye başladılar. Abdullah Yeğin Ağabey İttihad-ı İslam'ın mutlaka kurulacağını, İslam'ın muhakkak dünyaya hakim olacağını anlatıyor.
  TÜM FİLMLER
 
 
 
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN VEKİLLERİ, GERÇEK RİSALE-İ NUR TALEBELERİ HZ. MEHDİ (A.S.)'I, AHİRZAMANI VE İTTİHAD-I İSLAMI ANLATIYOR BAZI NUR TALEBELERİNİN YANILGILARINA CEVAPLAR VE RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA
YAPILAN DEÐİŞİKLİKLER
kapak Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Seyid Salih Özcan Ağabey ''İttihad-ı İslam mutlaka olacaktır'' diyor.
kapak Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabey İttihad-ı İslam'ı müjdeliyor
kapak Abdullah Yeğin Ağabey, Bediüzzaman Hazretleri'nin İttihad-ı İslam'a verdiği önemi anlatıyor.
kapak Yard. Doç. Dr. Sayın Halim Ulaş, İttihad-ı İslam'ın gerekliliğini anlatıyor.
kapak Yard. Doç. Dr. Sayın Halim Ulaş, Hz. Mehdi (as)'ın üç vazifeyi birden yapacağını anlatıyor.
kapak Yazar Mehmet Ali Bulut İttihad-ı İslam'ın çok yakın olduğunu anlatıyor.
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin, ahir zamanın büyük Mehdisi olmadığını anlatıyor
kapak Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin hayatın dar dairesinde iman hizmeti yürüttüğünü, Hz. Mehdi (a.s)'ın geniş dairede yeni dünya çapında faaliyet yapacağını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, kıyametten önce İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını, Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın birlikte namaz kılacaklarını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Hz. Mehdi (as) vesilesiyle İslam ahlakı, içerisinde bulunduğumuz bu asırda tüm dünyaya hakim olacak inşaAllah. Bundan hiç şüphem yok.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Kıyametin kopmasına Allahualem 70-80 sene kaldı.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Bediüzzaman Hazretlerinin 'ben Mehdi değilim' demesi, tevazu sebebiyle olamaz, değildir. Bediüzzaman gerçeği söylemiştir. ''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan, Bediüzzaman Hazretlerinin Hz. Mehdi (as)'ı kastederek ''çiçekler baharda gelir'' ifadesiyle tarif ettiği dönemin yaşanmaya başladığını anlatıyor
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan diyor ki: ''Sabık Mehdiler yaptıkları faaliyetlerle Hz. Mehdi (as)'a zemin hazırlamışlardır.''
kapak Araştırmacı yazar Sayın Arif Arslan: ''Ahir Zamanın büyük Mehdisi üç görevin hepsini birden yapacaktır'' diyor

Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebelerinden, Abdülkadir Badıllı, İttihad-ı İslam'ı ve Hz. Mehdi (a.s)'ın geleceğini anlatıyor

Çantacı Necbi Abi: ''Hz. İsa (a.s) gelecek.''
Bediüzzaman Hazretlerinin 12 vekilinden biri olan Said Özdemir Ağabey anlatıyor: "Bu zamanda İttihad-ı İslam farz-ı ayndır."
Bediüzzaman'ın en yakın talebelerinden Said Özdemir Ağabey, Adnan Oktar'ın, Darwinizme karşı mücadelesini anlatıyor

Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebesi Abdullah Yeğin ağabey İslam’ın dünya hakimiyetini anlatıyor.

Bediüzzaman Said Nursi'nin 12 vekilinden biri olan has talebesi Said Özdemir İttihad-ı İslamı ve Hz. Mehdi (as) 'ı anlatıyor

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Büyük Mehdi Ahir Zaman'da gelecek inşaAllah.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın şahıs olarak zuhur edeceğini, Hz. İsa (as)'ın tekrar geleceğini anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın şahıs olarak yeniden gelip, Hz. Mehdi (as)'ın arkasında namaz kılacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. İsa (as)'ın nüzulunun yüzde yüz kesin bir gerçek olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Üstad bana dedi ki, Hz. Mehdi (as) Risale-i Nur'u bir program olarak tatbik edecek.''

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri Ahir Zamanda olduğumuzu ve Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda geleceğini Üstad'ın sözleriyle anlatıyorlar

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Hüsnü Bayram ağabey İttihad-ı İslam'ı müjdeliyor

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Mehmet Kırkıncı Hocaefendi: ''Hz. Mehdi (as)'ın bizzat kendisi gelecek.''

Nur talebelerinden Sayın İhsan Atasoy Hocaefendi İttihad-ı İslam'ın gerekliliğini anlatıyor

Nur talebelerinden Sayın Mustafa Karaman Hocaefendi, Hicri 1506'lara kadar İslam ahlakının dünya üzerinde hakim olacağını ifade ediyor.

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as) geldiğinde Üstad'ın değerinin daha da artacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın üç vazifeyi birden yapacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Hz. Mehdi (as)'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Tarihçe-i Hayatın yazılmasına nasıl vesile olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Kastamonu Lahikası'ndaki Hz. Mehdi (as) ile ilgili sözleri şerh ediyor

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi Hutbe-i Şamiye'de ''Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ın gelişlerine işaret olduğunu anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Hz. Mehdi bir şahıstır, şahs-ı manevi değildir.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi: ''Mehdi gelmiştir. Talebesi oluruz inşaAllah.''

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Üstad'ın kendisine, ''Mehdi'yi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin'' dediğini anlatıyor.

Seyyid Salih Özcan Hocaefendi, Bediüzzaman Hazretlerinin bizzat kendisine hitaben “Mehdiyi ben görmeyeceğim, sen göreceksin” dediğini anlatıyor

kapak Mustafa Akça Hz. Mehdi (a.s)'ın üç büyük görevinin Hz. Mehdi (as)'ın vefatından sonra şahsı manevisi yani cemaati vesilesi ile tamamlanacağını iddia ediyor
kapak Ahmet Akgündüz Hoca Bediüzzaman Hazretlerinin Seyyid Olduğunu İddia Ediyor
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 3 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 2 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
kapak MUSTAFA AKÇA'YA DERS 1 - Bediüzzaman Hazretleri “Küfrün Beli Kırıldı” Diyerek, “Küfrün Etkisi Azaldı” Demektedir. Hz. Mehdi (As) Devrinde İse Küfür Fikren Tamamen Son Bulacaktır
Yazar İsmail Mutlu'nun Hz. Mehdi (as) hakkındaki yanılgıları -2-
Yazar İsmail Mutlu'nun Hz. Mehdi (as) hakkındaki yanılgıları -1-
TV NET'te Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili verilen yanlış bilgilere cevap
Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat-ı Rabbani'de Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ile ilgili olarak verdiği net zaman dilimini açıkça reddetmektedir.

Kastamonu Lahikası'nın yeni baskılarında "Mehdi ve şakirtleri" ifadeleri neden çıkarıldı?

Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu Lahikası'ndan Ahir Zamana dair şu tarihleri vermiştir.

Bediüzzaman Hazretleri 'hayatın geniş dairesi' ifadesiyle neyi kastetmişti?

Bediüzzaman'ın ''Ey yüz sene sonra gelenler'' ifadesinin ''Ey üç yüz sene sonra gelenler'' olarak değiştirildiği Mehtap Tv'deki Çınaraltı Programı Tarih 30.11.2010

Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkış tarihi ve adı belli değildir iddiasında bulunan Nur talebelerine bir örnek

Hz. Mehdi'nin Risale-i Nur'u program edinmesiyle işinin kolay olacağı ve bu nedenle Üstad'ın Mehdi olduğu yanıgısındaki Nur talebelerine örnek

Adnan Oktar'ın Nur talebelerinden Ahmet Çolak'a cevapları - 3

Adnan Oktar'ın Nur talebelerinden Ahmet Çolak'a cevapları - 2

Adnan Oktar'ın Nur talebelerinden Ahmet Çolak'a cevapları - 1

Risale-i Nur'a ''Mehdi'' ve ''Mehdi Al-i Resul'' ifadelerinin başka kişileri ifade ettiği yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini üç ayrı kişinin yapacağı yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır >>>

Hz. Mehdi (a.s.)'ın sadece ruhuyla geleceği yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. Mehdi (a.s) kimsenin tanıyıp anlamayacağı bir ruh değil, Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği yüzlerce alametin üzerinde tecelli ettiği mübarek bir insandır >>>

Hz. İsa (a.s.)'nın sadece ruhuyla geleceği yanılgısındaki Nur talebelerine örnek

Hz. İsa (a.s.)'ın sadece ruhuyla geleceğini söyleyenler yanılmaktadır, Hz. İsa (a.s.) bedeniyle ve ruhuyla bu yüzyılda yeniden yeryüzüne gelecektir. >>>

   
   
 
   
   
   
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bazı münafık ayetleri ile ilgili şerhleri
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. İsa (as)'ın şahsı manevi değil, bir şahıs olarak geleceğini söylemektedir
Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'nin İslam aleminin lideri olacağını söylemiştir
Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır
Risalelerde ''Bir Asır Sonra Gelecek Mehdinin Talebeleri'' ifadesini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hicri 1400 de zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri için kullanmıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risale-i Nur Külliyatı'nda Üstadın ifade ettiği ''Mehdi'' ve ''Mehdi Al-i Resul'' ifadelerinin sözde başka başka kişileri ifade ettiği iddiası tamamen yanlıştır
Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
Risalelerin ruhuna ters düşen teviller yapmaları, bazı Nurcu kardeşlerimizin, Üstad'ı ve Risaleleri gerektiği gibi anlayamadıklarını göstermektedir
  TÜM MAKALELER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.bediuzzamansaidnursi.net

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

 

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | AdnanOktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran